Nederland porn

De FNV zet vol de aanval in op onzekerheid bij werkenden over bijvoorbeeld hun baan, hun inkomen en hun pensioen.

Zeker nu het economisch zoveel beter gaat in Nederland, wordt het hoog tijd dat ook we... Ze verkondigen het einde van de economie zoals we die nu kennen en trekken volle theaters.

Nederland porn-87

Maar de ervaring leert dat koersen onvoorspelbaar zijn en dat in de beurswere...

Vliegtuigfabrikant Airbus voert gesprekken met aanklagers in Duitsland die kunnen leiden tot het stopzetten van hun strafrechtelijk onderzoek naar de levering van Eurofighter-gevechtsvliegtuigen aan Oostenrijk in 2003.

Het donkerbruine vermoeden sluimert al een tijdje en werd de laatste maanden steeds sterker, maar nu is het bewijs daar.

De wereld is nu echt helemaal, voor eeuwig en voor altijd, van het padje af. Leggen laten ziekenwagen, zou mijn grootmoeder zaliger zeggen.

Het vermoeden bestaat dat daar steekpenningen bij zijn betaald.

Last modified 04-Jul-2017 02:56